Ważne wydarzenia

Następne działania

 • Obecnie planowane wspólne działania marketingowe mają miejsce tylko w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów w kontekście COVID-19. Obejmuje to akwizycję telefoniczną oraz poprzez e-mail. W przypadku pytań dotyczących niemiecko-polskiego regionu przygranicznego cały zespół projektu „Networking” jest nieustannie do Państwa dyspozycji. W celu nawiązania kontaktu proszę zwrócić się do Investor Center Ostbrandenburg oraz koordynatora projektu, Pani Iriny Kani [kania@icob.de lub +49 335 557 2203].
 • Więcej informacji o dotychczasowych oraz planowanych działaniach marketingowych znajdziecie Państwo w zakładce „Aktualności”

 

Historia projektu

13. sierpnia 2020 r.: 10. spotkanie grupy roboczej we Frankfucie nad Odrą [zakończenie projektu]

 • Ocena wyników projektu i oczekiwań wobec przyszłej współpracy
 • Sporządzenie wiadomości o przyszłej współpracy dla polityków i organów finansujących, umowa o współpracy
 • Możliwość rozmowy i wymiany pomysłów
Teilnehmer der 10. Arbeitskreis-Sitzung in Frankfurt (Oder)

Polsko-niemiecka grupa robocza w czasie spotkania z dnia 13. sierpnia 2020: uczestniczyli przedstawiciele Kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Hafenbetriebsgesellschaft Eisenhuettenstadt oraz Miasta Eisenhuettenstadt, Centrum współpracy Frankfurt (Oder)-Słubice, Krupski legal, Infrastruktur&Umwelt oraz z Investor Center Ostbrandenburg.

15 stycznia 2020: dziewiąte oficjalne spotkanie grupy roboczej w Drzecinie, wspólne rozpoczęcie roku

 • Wspomnienie rok ubiegły 2019 i działania marketingowych, ocena partnerów i wniosek na planowane działania w 2020r
 • Perspektywa na dalsze modele obliczeniowe czyli modele zasiedlenia w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym, przygotowany przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • Wspólna dyskusja odnośnie działań marketingowych oraz jakościowe i ilościowe przedstawienie argumentów istotnych dla instrumentów marketingowych
 • Następne działania marketingowe: druga konferencja inwestycyjna, konferencja inwestorów KSSSE w Mierzęcinie, konferencja zamykająca projektu
Diskussion bei der Arbeitskreis der Interreg-Projektgruppe in Drzecin

Członkowie polsko-niemieckiego projektu Networking dyskutują w czasie 9. grupy roboczej nad wyznaczonymi wspólnymi działaniami tego roku 2020. (źródło: ICOB)

10 września 2019: ósme oficjalne spotkanie grupy roboczej w Eisenhüttenstadt

 • Model obliczeniowy „E-commerce” celem zbadania polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego pod kątem prawnopodatkowym, przygotowany przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • Wspólna dyskusja odnośnie działań marketingowych oraz jakościowe i ilościowe przedstawienie argumentów istotnych dla instrumentów marketingowych
 • Następne działania marketingowe: Konferencja regionalna w Eisenhüttenstadt, PR & promocja, Translogistica, druga konferencja inwestycyjna
Gruppenbild sechster offizieller Arbeitskreis der Interreg-Projektgruppe

Polsko-niemiecka grupa robocza w czasie ósmego koła roboczego w pomieszczeniach portu rzecznego w Eisenhuettenstadt w dniu 10-go września 2019r. (źródło: ICOB)

12 czerwca 2019: siódme oficjalne spotkanie grupy roboczej w Kostrzynie

 • Przedstawienie aktualnego stanu badań w kwestii prawa podatkowego dla polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • Wyjaśnienie formalności cła i podatku VAT dla przedsiębiorstw w transgranicznym obrocie towarów
 • Uzgodnienie kwestii związanych ze wspólnym stoiskiem podczas Targów Transportu i Logistyki TransLogistica Poland w dniach 5-7 listopada w Warszawie
Gruppenbild siebter offizieller Arbeitskreis der Interreg-Projektgruppe

Uczestnicy i uczestniczki siódmego posiedzenia grupy roboczej (od lewej): Moderator Sven Friedrich (INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner), Irina Kania (ICOB), Pawel Rafalski (KSSSE), Jan Brodziński (PICLiS), Piotr Gołdyn (PICLiS), Prof. dr hab. Wieslaw Czyżowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Martin Schewe (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą), Susan Karge (Miasto Eisenhüttenstadt), Kerstin Stoll (ICOB), Christopher Nüsslein (ICOB), Sybille Rehse (ICOB) i tłumacz Katarzyna Maciejak.

27 marca 2019: szóste oficjalne spotkanie grupy roboczej projektu we Frankfurcie nad Odrą

 • Podsumowanie preferowanego wariantu modelu współpracy przez Marcina Krzymuskiego
 • Przedstawienie konceptu marketingu wielokanałowego dla modelu osiedlania „E-Commerce” przez index Agentur für strategische Öffentlichkeitsarbeit und Werbung GmbH
 • Porozumienie w kwestii uczestnictwa w targach TransLogistica Poland w Warszawie
Gruppenbild sechster offizieller Arbeitskreis der Interreg-Projektgruppe

Uczestnicy szóstego oficjalnego spotkania grupy roboczej projektu z lewej: Piotr Gołdyn (PICLiS), Sybille Rehse (ICOB), Marcin Krzymuski (Uniwersytet Europejski Viadrina ), Olga Filus (ICOB), Pawel Rafalski (KSSSE), Susan Karge (Miasto Eisenhüttenstadt), Irina Kania, Christopher Nüsslein, Kerstin Stoll (wszyscy ICOB), moderator Sven Friedrich (INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner) i Sabine Oberlein (Miasto Eisenhüttenstadt)

19 grudnia 2018: piąte oficjalne spotkanie grupy roboczej projektu w Neuhardenberg

 • Pogłębienie trzech modeli osiedlania: Shared Services Center, E-Commerce, Outsourcing
 • Model kooperacji Europejskiego Zgromadzenia Interesów Gospodarczych (EZIG) został dobrze przyjęty, tuż po nim Sp. z o.o. i niemiecka wspólnota kooperacyjna ArGe
 • Podczas omawiania najważniejszych zadań dla zinstytucjonalizowanej współpracy skłaniano się ku marketingowi lokalizacji, rozwojowi strategii oraz reprezentowaniu interesów
Interreg: Fünfter offizieller Arbeitskreis der Projektgruppe

ICOB-Geschäftsführer Christopher Nüßlein (stehend links) begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Schloss Neuhardenberg und bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit über die letzten Monate.

4 października 2018: Wydarzenie Roczne programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 w Zielonej Górze

 • Wspólne przedstawienie projektu w ramach uroczystości

24 września 2018: czwarte oficjalne spotkanie grupy roboczej projektu w Świecku

 • Przedstawienie prawnych modeli logistycznych i podatkowych, wyszczególnionych dla regionu i opracowanych przez partnerów naukowych, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Technische Hochschule Wildau
 • Porozumienie w kwestii testowania modeli podczas rozmów z przedsiębiorcami
 • Opracowanie potrzeb specyficznych dla poszczególnych lokalizacji – Eisenhüttenstadt, Frankfurtu nad Odrą oraz Słubic (Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)
Interreg: Vierter offizieller Arbeitskreis der Projektgruppe

Dyskusja na temat modeli osiedlania w regionie podczas spotkania grupy roboczej, od lewej: Mario Quast (Miasto Frankfurt nad Odrą), Michael Reh (Miasto Eisenhüttenstadt), Sabine Oberlein (Miasto Eisenhüttenstadt), Bärbel Jegorow (Miasto Frankfurt nad Odrą), Philip Michalk (Technische Hochschule Wildau), Paweł Rafalski (Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), Sybille Rehse (Investor Center Ostbrandenburg), Michael Schewe (Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) i moderator Sven Friedrich (INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner)

19 czerwca 2017: trzecie oficjalne spotkanie grupy roboczej w Kostrzynie nad Odrą

 • Cel: dyskusja na temat wspólnego modelu kooperacji dla przyszłej transgranicznej współpracy w zakresie wspierania gospodarki
 • Omówienie istotnych dla przedsiębiorstw kwestii dotyczących wspierania rozwoju miejscowej gospodarki jako podstawy dla dalszej instytucjonalizacji
 • Przedstawienie możliwych prawniczych form współpracy i konieczności podjęcia wspólnych działań po stronie gospodarki

29 marca 2018: drugie oficjalne spotkanie grupy roboczej we Frankfurcie nad Odrą

 • Podsumowanie rezultatów warsztatów z uwzględnieniem niezbędnych analiz dotyczących modeli osiedlania dla przedsiębiorstw, które zostaną przeprowadzone przez instytucje naukowe
 • Prezentacja 5 modeli osiedlania sporządzonych przez TH Wildau, dyskusja na ich temat oraz dodanie dwóch kolejnych modeli
 • Ocena pod kątem: wartości dodanej, dostępności siły roboczej, korzyści po stronie polskiej i niemieckiej, innowacji, prawniczych warunków
Sitzung des Arbeitskreises am 29. März 2018, v.l.: Moderation Sven Friedrich (Infrastruktur & Umwelt), Piotr Gołdyn (Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji), Marcin Krzymuski (Hempel, Krzymuski & Partner), Michael Reh (Stadt Eisenhüttenstadt)

Zebranie grupy roboczej dn. 29 marca 2018, od lewej: Moderator Sven Friedrich (Infrastruktur & Umwelt), Piotr Gołdyn (Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji), Marcin Krzymuski (Hempel, Krzymuski & Partner), Michael Reh (Stadt Eisenhüttenstadt)

23 marca 2018: III Warsztaty Eksperckie w Słubicach – organizator: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Mocne strony:

 • Położenie na granicy
 • Nowoczesna infrastruktura
 • Rozwijający się obecnie rynek e-commerce

Słabe strony:

 • Niejasności w prawie pracy dotyczącym transgranicznych działalności gospodarczych
 • Brak dużych zwartych gruntów

Szanse:

 • Model biznesowy transakcji komisowych dla transgranicznych działalności gospodarczych
 • Nabycie licencji wspólnotowych

Zagrożenia:

 • Krajowe prawo przy transgranicznej działalności
 • Przemieszczanie się siły roboczej (fluktuacja)
Erarbeitung der SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken)

Opracowanie analizy SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia)

22 stycznia 2018: II Warsztaty Eksperckie w Eisenhüttenstadt – organizator: Hafenbetriebsgesellschaft Eisenhüttenstadt mbH

Mocne strony:

 • Duża ilość przedsiębiorstw przemysłowych i usługodawców w dziedzinach okołobiznesowych
 • Dobra infrastruktura logistyczna z powierzchniami magazynowymi
 • Połączenia z trakcją kolejową i transeuropejską siecią dróg wodnych

Słabe strony:

 • Obecność na rynku giganta w dziedzinie stali z rozwiązaniami globalnymi a nie lokalnymi
 • Zaniedbanie żeglugi śródlądowej z powodów politycznych

Szanse:

 • Wzmożona współpraca miedzy przemysłem i logistyką
 • Lokalna polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie logistyki i żeglugi śródlądowej

Zagrożenia:

 • Przeniesienie produkcji
 • Niewystarczające dla projektów infrastrukturalnych połączenia w rejonie przygranicznym

11 grudnia 2017: I Warsztaty Eksperckie we Frankfurcie nad Odrą – organizator: Investor Center Ostbrandenburg GmbH

Mocne strony:

 • Bliskość berlińskiego regionu stołecznego
 • Potencjał w dziedzinie innowacji na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w IHP – Innovations for High Performance Microelectronics
 • Dobra infrastruktura
 • Wielojęzyczność
 • Infrastruktura socjalna oraz obecność organów federalnych i krajowych

Słabe strony:

 • Brak koncentracji na jednej branży
 • Rozbudowana infrastruktura wielopasmowa
 • Migracja wykwalifikowanej siły roboczej do Berlina
 • Wyraźnie odznaczające się przemieszczanie się siły roboczej powoduje rozbieżności między miejscem pracy i zamieszkania (migrujące wpływy z podatków)

Szanse:

 • Coraz większe znaczenie regionu jako części niemieckiego regionu stołecznego
 • Intensywna współpraca polsko-niemiecka – Frankfurt i Słubice przedstawiane są jako europejskie dwumiasto

Zagrożenia:

 • Położenie geopolityczne, możliwość wykorzystania do celów politycznych danego kraju
 • Coraz mniej wykwalifikowanych pracowników
Erarbeitung der SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken)

Opracowanie analizy SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia)

20 listopada 2017: pierwsze oficjalne spotkanie grupy roboczej w Słubicach

 • Podpisanie umowy partnerskiej
 • Określenie wzajemnych oczekiwań na podstawie aktualnej sytuacji gospodarczej
 • Ustalenie dalszych kroków, które umożliwią zrealizowanie celów projektu: „Model współpracy dla transgranicznego wspierania gospodarki” oraz „Modele osiedlania dla przedsiębiorstw”

Podpisanie umowy partnerskiej, od lewej: Andrzej Kail, Dyrektor Marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE), Christopher Nüßlein, Prezes Investor Center Ostbrandenburg GmbH

29 września 2017: podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Partnera Wiodącego

 • Do grupy partnerów tworzących projekt należą odtąd: Investor Center Ostbrandenburg (ICOB), Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSSE), Hafenwirtschaft Eisenhüttenstadt, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (EUV), Technische Hochschule Wildau (TH Wildau) oraz Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS)
 • Partnerzy sieciowi otrzymali podstawową umowę dla trzyletniego współfinansowania od Unii Europejskiej w ramach projektu INTERREG VA
 • Miasta Frankfurt nad Odrą i Eisenhüttenstadt pełnią funkcję doradców.

2016/2017 Złożenie wspólnego wniosku INTERREG (Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki) przez 6 partnerów projektu (Investor Center Ostbrandenburg GmbH, Europa-Universität Viadrina, Hafen Eisenhüttenstadt, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji, Technische Hochschule Wildau)

Czerwiec 2015: Pierwsze warsztaty wspólnej grupy roboczej

 • Opracowanie wspólnego konceptu projektu
 • Uzgodnienie celów i podziału obowiązków
 • Erstellung eines gemeinsamen meilensteinplanes

30 kwietnia 2015: Podpisanie listu intencyjnego odnośnie przygotowania wspólnego projektu dla branży logistycznej

 • Partnerzy Frankfurt nad Odrą, Eisenhüttenstadt, Powiat Słubicki, KSSSE, PICLiS, Investor Center oraz Hafenbetriebsgesellschaft wyrażają chęć współpracy nad wspólną transgraniczną lokalizacją logistyczną i składają wspólnie wniosek o dofinansowanie ze środków INTERREG-VA