Polsko-niemiecki obszar gospodarczy

Multimodalny ośrodek logistyczny w korytarzu TEN-T Morze Północne – Bałtyk

Położona w regionie stołecznym Niemiec, między zachodnioeuropejskimi centrami gospodarczymi a rosnącymi rynkami w Europie Wschodniej, Wschodnia Brandenburgia oferuje optymalne warunki dla inwestorów. Szczególnie dobre warunki rozwoju wykazują przemysł ciężki, branże przetwórstwa, sektor usług i logistyka. Uzupełniające się warunki ramowe ułatwiają osiedlanie się przedsiębiorstw po obu stronach Odry. Należą do nich przede wszystkim położenie i infrastruktura oraz dostępna siła robocza:

Położenie i infrastruktura:

  • 1 lokalizacja – 2 rynki: bezpośredni dostęp do rynków Europy Środkowej i Wschodniej
  • Centralne położenie w Europie i w korytarzu TEN-T Morze Północne-Bałtyk (A12 | E30)
  • Szczególnie wydajna infrastruktura logistyczna dla transportu drogowego, kolejowego i wodnego
  • Atrakcyjne powierzchnie pod działalność gospodarczą i przemysłową z korzystnymi cenami najmu i zakupu
  • Połączenie najlepszych warunków wsparcia w Polsce i w Niemczech

Zgodnie z aktualną statystyką opłat autostradowych w Niemczech ponad 3,7 miliona samochodów ciężarowych przekroczyło w 2017 roku polsko-niemiecką granicę na A2/A12 we Frankfurcie nad Odrą. Oznacza to wzrost o 25 % w ciągu ostatnich 5 lat!

Dostępna siła robocza:

  • Transgranicznie dostępna wysoko wykwalifikowana siła robocza, przystosowana do przemieszczania się w obrębie regionu (swoboda przepływu pracowników od 2011 r.)
  • Naukowe know-how w IHP – Innovations for High Performance Microelectronics, na Uniwersytecie Europejskim Viadrina i w Collegium Polonicum
  • Dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, po polsku i niemiecku
  • Agencja Zatrudnienia Frankfurt nad Odrą jako osoba kontaktowa / pośrednik dla transgranicznych agencji pośrednictwa pracy
  • Umiarkowane koszty płac i elastyczne regulacje czasu pracy (24/7/365)

Światowość, siła gospodarcza i wysoka jakość życia – tymi trzema określeniami można w skrócie opisać region Brandenburgii Wschodniej. Około 6.500 studentów z ponad 95 państw studiuje na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. W IHP – Innovations for High Performance – ponad 300 pracowników z ponad 20 krajów bada i rozwija technologie i systemy do bezprzewodowej, szerokopasmowej transmisji danych oraz nowe materiały. Ponad 1,4 miliarda euro w prywatnych inwestycjach i ponad 4.500 utworzonych miejsc pracy świadczą o możliwościach regionu gospodarczego Brandenburgii.

Na tle transgranicznego regionu szczególnie wyróżnia się największa i w ostatnim czasie także najszybciej rozwijająca się w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna. Do roku 2017 zainwestowano w nią ponad 4 miliardy złotych, co stworzyło 16.000 nowych miejsc pracy. Strefa stała się siedzibą dla dostawców branży samochodowej, producentów mebli i plastiku oraz firm z branży logistycznej, lecz przede wszystkim dla średnich przedsiębiorstw. Inwestorzy pochodzą z całego świata i umacniają międzynarodową atmosferę regionu.