News

21 sierpień 2020

Ewaluacja: W ten sposób partnerzy projektu oraz zainteresowani współdziałacze postrzegają niemiecko-polską sieć biznesową

We wrześniu 2017 r. sześć instytucji ze wschodniej Brandenburgii i zachodniej Polski połączyło siły w projekcie „Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym”. Wraz z Investor Center Ostbrandenburg (ICOB) jako partnerem wiodącym, partnerzy projektu współpracowali w celu przedstawienia regionu przygranicznego jako silnej lokalizacji logistycznej. Finansowany przez Unię Europejską projekt Interreg VA kończy się 31 sierpnia 2020 r. Jednak zarówno nawiązana współpraca, jak i nowo nabyta koncepcja tejże współpracy w zakresie rozwoju biznesu, powinny być kontynuowane. W lipcu ICOB zapytał partnerów projektu oraz zainteresowanych współdziałaczy o ich ocenę dotychczasowej kooperacji i oczekiwania dotyczące przyszłej współpracy. W ocenie tej skupiono się w szczególności na modelach lokowania inwestycji, wspólnym marketingu oraz wpływie pandemii koronawirusa na przebieg projektu.

Partnerzy projektu wymienili różne powody będące motywacją do udziału w niemiecko-polskiej sieci biznesowej. Sięgają one od chęci wzmocnienia marketingu regionu, przez pozyskiwanie inwestorów, po przekonanie, że warto współpracować z innymi instytucjami biznesowymi. Dlatego też połowa ankietowanych jest zadowolona ze współpracy (Rys. 1), a 62 proc. twierdzi, że projekt przyniósł im konkretną wartość dodaną (Rys. 2), między innymi w zakresie poszerzenia sieci kontaktów oraz promocji rozwoju miast. Wzrosło również wzajemne zrozumienie potrzeb i celów innych instytucji rozwoju biznesu w regionie. Ponadto, wiele osób postrzega wspólny marketing regionu jako rzecz oczywistą i z tego też powodu wszyscy ankietowani chcieliby kontynuować współpracę. Jako pożądane obszary, których miałaby dotyczyć przyszła współpraca, wskazano marketing lokalizacji (45 proc.), rozwoju strategii (33 proc.) oraz reprezentowanie interesów regionu przygranicznego w polityce i biznesie zarówno w Niemczech, jak i Polsce (22 proc.) (Rys. 3).

Kreisdiagramme zu folgenden Themen: Zufriedenheit mit dem Projekt, Mehrwert durch die Zusammenarbeit, zukünftige Kooperationen

Opracowanie modeli lokowania inwestycji

Podstawą marketingu polsko-niemieckiego obszaru gospodarczego jako hotspotu logistycznego są modele lokowania inwestycji, opracowane przez ekspertów z Politechniki w Wildau oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Pomysł ten został zaaprobowany przez partnerów projektu. Połowa respondentów uważa, że wykorzystanie modeli w marketingu lokalizacji ma sens (Rys. 4). Tyle samo ankietowanych było zadowolonych ze sposobu postępowania w zakresie opracowywanych modeli (Rys. 5). Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijający się handel internetowy i sektor e-mobilności po obu stronach Odry, partnerzy projektu skupili się na trzech modelach lokowania inwestycji, w tym na modelach dotyczących łańcuchów wartości w obszarach e-commerce i e-mobilność.

Kreisdiagramme zur Zufriedenheit mit den Ansiedlungsmodellen

Marketing obszaru polsko-niemieckiego przygranicza

Po opracowaniu analiz SWOT, analizie logistycznej dotyczącej sytuacji wyjściowej oraz opcji działania, a także po omówieniu aspektów podatkowych związanych z modelami biznesowymi, „sieć” rozpoczęła swój wielokanałowy marketing. Partnerzy prowadzili promocję regionu poprzez stronę projektu, na targach takich jak TransLogistica w Warszawie oraz za pomocą prasy regionalnej. Ponad 60 proc. ankietowanych było bardzo lub w pełni zadowolone z podjętych działań marketingowych (Rys. 6). Ponadto 50 proc. uważa, że wspólna prezencja w internecie jest istotna (Rys. 7). Prawie każdy z uczestników projektu jest w stanie wyobrazić sobie kolejne, wspólne wystąpienia na specjalistycznych wydarzeniach w przyszłości (Ryc. 8), z czego 87 proc. podało konkretne propozycje (Rys. 9).

Kreisdiagramme zur Zufriedenheit mit den Vermarktungsaktivitäten

Networking w czasach koronawirusa

Ograniczenia dotyczące kontaktów związane z pandemią koronawirusa, obowiązujące od wiosny 2020 r., wpłynęły według 87 proc. ankietowanych na przebieg projektu (Rys. 10). Szczególnym wyzwaniem dla partnerów projektu stała się komunikacja, zarówno między sobą, jak i jednostkami zewnętrznymi. Planowane spotkania grup roboczych nie mogły odbyć się w zainstaniałych okolicznościach. Targi, na których partnerzy projektu chcieli prezentować region, również zostały odwołane. Utrudniona była również ewaluacja modeli lokowania inwestycji dla przedsiębiorstw na miejscu. Pomimo wszystkich utrudnień, współpraca była kontynuowana. Odtąd partnerzy projektu w coraz większym stopniu korzystają z technologii cyfrowych dla potrzeb komunikacji. To pokazuje, że wcześniej wypracowane struktury i procesy były trwałe i produktywne, nawet w obliczu kryzysu koronowego.

Kreisdiagramm zur Auswirkung der Corona-Pandemie auf das Projekt


 
16 lipiec 2020

Karl Bachl Betonwerke: Nowy lider biznesu w Eisenhüttenstadt

Gospodarka Eisenhüttenstadt rozwija się. Wiele firm z Niemiec i zagranicy chce założyć nową lokalizację w okolicy miasta. Do tego grona dołączył ostatnio Karl Bachl Betonwerke, firma rodzinna z Dolnej Bawarii, która nabyła tereny dawnej betoniarni przy Odrze. Obszar ten znajduje się bezpośrednio przy Kanale Odra-Sprewa na północ od portu śródlądowego Eisenhüttenstadt.

Założona w 1926 roku w Deching koło Passau jako cegielnia, po II wojnie światowej grupa BACHL rozszerzyła swoje portfolio o inne produkty i usługi w sektorze budowlanym, a także w innych sektorach gospodarki. Obecnie firma koncentruje się na produkcji materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych, technologii izolacji, okien i drzwi, jak i na różnych usługach budowlanych. Grupa BACHL, w skład której wchodzi Karl Bachl Betonwerke, kontynuuje swój ogólnoeuropejski kurs ekspansji w Eisenhüttenstadt. Dzięki nowemu oddziałowi firma z bogatą tradycją utrzymuje w sumie cztery zakłady betonowe w Niemczech.

Beton „made in Eisenhüttenstadt”

Na terenie przemysłowym Eisenhüttenstadt Karl Bachl Betonwerke będzie w przyszłości produkował betonowe materiały budowlane dla budownictwa naziemnego, a także ogrodu i krajobrazu. Zakład będzie się koncentrować na produkcji pustaków ściennych, kostki brukowej, a także systemów stabilizacji gruntu i systemów dla ogrodnictwa.

Hofeinfahrt

BACHL produkuje między innymi wyroby betonowe dla dziedzińców oraz kamienne schody. (Źródło: BACHL)

Karl Bachl Betonwerke, podobnie jak inne firmy produkcyjne, czerpią korzyści z doskonałej infrastruktury transportowej w okolicy Eisenhüttenstadt. Port śródlądowy umożliwia transport ładunków drogą wodną do wybrzeży Morza Północnego i Morza Bałtyckiego, a także do wielu europejskich metropolii. Ciężarówki mogą z kolei dojechać do węzła autostrady A12 we Frankfurcie nad Odrą drogą krajową 112 w około 30 minut. Także lotnisko Pohlitz i nowe stołeczne lotnisko BER znajdują się w niewielkiej odległości. Ponadto, w pobliżu nowego zakładu przy Kanale Odra-Sprewa znajdują się inne uzbrojone obszary przemysłowe, na których Karl Bachl Betonwerke będzie mógł się rozwijać. 

5 czerwiec 2020

M.B.B. Logistics: Sztandarowe przedsięwzięcie logistyczne w polsko-niemieckim regionie gospodarczym

M.B.B. Logistics to polsko-chińska spółka założona w 2010 roku w Słubicach. W ostatnich latach firma zasłynęła jako wyspecjalizowany dostawca usług fulfilment dla branży e-commerce. Przede wszystkim nowatorski pomysł, lokalizacja w centrum Europy na granicy polsko-niemieckiej i efektywny system zarządzania wpłynęły na bardzo dynamiczny rozwój i międzynarodowy zasięg firmy M.B.B.

Przedsiębiorstwa z Chin i Unii Europejskiej prowadzą internetową sprzedaż swoich produktów. W tym samym czasie ich artykuły czekają już w magazynach M.B.B. na zamówienia klientów z całej Europy. Każdego dnia wszystkie zamówienia odbierane są bezpośrednio z magazynów w Słubicach. W celu zapewnienia bezproblemowych wysyłek firma M.B.B. współpracuje ściśle z wiodącymi firmami kurierskimi, które świadczą usługi na całym świecie. Dzięki takiemu rozwiązaniu towar dostarczany jest do klienta finalnego w ciągu 24 godzin na terenie Polski i Niemiec oraz w ciągu 48 godzin w całej Europie.

Warenlager von M.B.B. Logistics im polnischen Słubice

Z magazynu w Słubicach w Polsce M.B.B. Logistics organizuje wysyłkę towaru na całą Europę. (Źródło: M.B.B. Logistics)

Lokalizacja na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE) w Słubicach, tuż przy granicy polsko-niemieckiej, uruchomienie nowoczesnej hali logistycznej wyposażonej w roboty oraz wieloletnie doświadczenie sprawiają, że M.B.B. Logistics jest idealnym partnerem dla firm z branży e-commerce. W 2017 roku firma otrzymała prestiżowy tytuł „Gazeli Biznesu”, nadawany przez polski magazyn gospodarczy Puls Biznesu najdynamiczniej rozwijającym się małym i średnim firmom. I to z ważnego powodu: Od 2010 roku systematycznie wzrasta liczba zatrudnionych osób i ilość wysłanych paczek. Stale postępująca ekspansja M.B.B. Logistics była również powodem kolejnej inwestycji – budowy nowych magazynów, co podwyższa całkowitą przestrzeń magazynową do kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych. Ponadto na zagospodarowanie pod kolejne inwestycje czeka jeszcze 10 hektarów ziemi.

W najbliższych latach firma planuje konsekwentny rozwój na arenie globalnej, tak aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie i być liderem w swojej branży. Z kolei w ujęciu lokalnym M.B.B. Logistics ma ambicję uplasować się jako uznany i godny polecenia pracodawca, zwiększając regularnie liczbę zatrudnianych osób i poprawiając warunki pracy. 

20 maj 2020

Terminal TI Frankfurt nad Odrą: polsko-niemiecka historia z sukcesem

Sprawna infrastruktura transportowa i położenie geograficzne sprawiają, że niemiecko-polski obszar gospodarczy jest atrakcyjnym miejscem do obsługi towarów. Terminal transportu intermodalnego (KV-Terminal) we Frankfurcie nad Odrą jest wizytówką regionu logistycznego. Należy on do jednej z dwóch lokalizacji lokalnego Centrum Transportu Towarów (CTT). Terminal TI obsługiwany jest przez polską firmę PCC Intermodal (PCCI).

Terminal TI we Frankfurcie nad Odrą rozpoczął działalność w 2005 r. w miejscu dawnej stacji rozrządowej. Od tego czasu kontenery są przeładowywane z pociągów do ciężarówek i odwrotnie w celu transportu do innych regionów lub na „ostatnią milę” w obszarze wschodniej Brandenburgii, Berlina i zachodniej Polski. W 2012 r. PCCI przejęło obsługę publicznego terminalu TI. Dzięki dotacjom od rządów federalnych i stanowych oraz funduszom PCCI miasto Frankfurt nad Odrą przekształciło terminal w nowoczesne centrum logistyczne i przeładunkowe w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie system składa się z czterech pełnowymiarowych torów załadunkowych o długości ponad 600 metrów każdy, systemu suwnicowego oraz dużych powierzchni przeładunkowych z funkcją składowania. W ostatnich latach terminal TI niezwykle rozwinął się po względem ekonomicznym. W 2019 r. terminal odnotował najwyższy roczny poziom przeładunku od momentu uruchomienia wynoszący 124 000 TEU (20-stopowych standardowych kontenerów ISO). W pierwszym kwartale 2020 r. obsłużono około 40 procent więcej TEU w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym.

Die wichtigsten Informationen zum KV-Terminal

Najważniejsze informacje o terminalu TI we Frankfurcie nad Odrą. (Źródło: ICOB)

Dogodna lokalizacja w sercu Europy

Położony pomiędzy metropoliami Berlina i Poznania oraz z bezpośrednim połączeniem z korytarzem TEN-T Morze Północne-Bałtyk, terminal TI we Frankfurcie (Odra) jest idealną lokalizacją logistyczną. Codziennie realizowane są tu połączenia z zagranicznymi portami w Hamburgu, Bremerhaven, Rotterdamie i Antwerpii. Równie dobrze rozwinięte są połączenia z ważnymi polskimi lokalizacjami gospodarczymi, Zagłębiem Ruhry i granicą białoruską. Stołeczne lotnisko BER, które zostanie otwarte w październiku 2020 r., znajduje się w promieniu zaledwie godziny jazdy. Ponadto bezpośrednia lokalizacja na „Nowym Jedwabnym Szlaku” otwiera dalsze możliwości rozwoju terminalu w przyszłości. PCCI wcześnie dostrzegło potencjał tej trasy i już w 2019 r. rozpoczęło azjatycki transport do Korei Południowej.

So ist der KV-Terminal angebunden

       Terminal TI znajduje się na przecięciu najważniejszych szlaków transportowych. (Źródło: ICOB)

Ogromny potencjał terminalu TI

Oprócz wyjątkowej lokalizacji w odniesieniu do całych Niemczech region logistyczny w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym oferuje terminalowi TI wiele innych zalet. Wśród nich grupa robocza Fraunhofer Institute Supply Chain Services (SCS) wymienia w swoim raporcie między innymi wykwalifikowanych, dwujęzycznych specjalistów, umiarkowane koszty płac oraz dostępność wielu rozwiniętych obszarów przemysłowych i handlowych. Sam terminal jest również stale rozwijany. Na przykład, w najbliższej przyszłości planowany jest drugi tor podsuwnicowy, modernizacja powierzchni kolejowej bocznicy, a także nowy sprzęt operacyjny, wyposażenie techniczne, system zabezpieczeń i sterowania. Również sama lokalizacja stanowi duży potencjał rozwojowy dla PCCI, szczególnie ze względu na bliskość planowanej gigafabryki Tesli w Grünheide pod Berlinem. „Frankfurt nad Odrą jest centralnym węzłem w naszej sieci ruchu morskiego w głębi lądu z polskich lokalizacji biznesowych do europejskich portów zamorskich i odwrotnie. Chcielibyśmy zaoferować tę sieć regularnych połączeń Tesli i wspólnie ją rozwijać” – Bernd Meewes, dyrektor zarządzający PCC Intermodal Germany.

Portalkran im KV-Terminal Frankfurt (Oder)

Suwnica ładuje kontenery z pociągów na drogę i odwrotnie (Źródło: ICOB)

 

30 kwietnia 2020

Polska uzbraja firmy w tarczę antykryzysową

Wielu pracowników nie jest obecnie w stanie pracować w dotychczasowy sposób, osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie mają żadnych zamówień, transport towarów jest poważnie ograniczony, a liczne sklepy pozostają zamknięte do odwołania: wiele firm w Polsce zaczyna wyraźnie odczuwać ekonomiczne skutki kryzysu koronowego. Polski rząd podejmuje zatem działania w celu zabezpieczenia płynności finansowej oraz wynagrodzenia pracowników za pomocą tarczy antykryzysowej w wysokości 212 mld PLN (około 47 mld EUR).

Osoby samozatrudnione, średnie jak i duże firmy mogą w równym stopniu skorzystać z tarczy antykryzysowej. Również pracownicy przedsiębiorstw szczególnie odczuwających skutki kryzysu są wspierani w ramach największego programu wsparcia w historii polskiej gospodarki. Program ten opiera się na pięciu filarach:

 • Finanse Przedsiębiorstw (74,2 mld PLN, około 16,3 mld EUR)
 • Wzmocnienie Systemu Finansowego (70,3 mld PLN, około 15,5 mld EUR)
 • Program Inwestycji Publicznych (30 mld PLN, około 6,6 mld EUR)
 • Bezpieczeństwo Pracowników (30 mld PLN, około 6,6 mld EUR)
 • Ochrona Zdrowia (7,5 mld PLN, około 1,6 mld EUR)

Kluczowe środki ekonomiczne w ramach tarczy antykryzysowej

Od początku kwietnia polskie firmy mogą bez większych obciążeń biurokratycznych odroczyć w czasie opłatę podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, a także rozliczyć tegoroczne straty poniesione w wyniku kryzysu w przyszłym roku. Każdy, kto z powodu pandemii koronawirusa opóźnia się w realizacji zamówień publicznych nie musi obawiać się wynikających z tego tytułu kar umownych. Małe firmy zatrudniające do 9 pracowników są uprawnione do pożyczek o wartości 5 000 złotych (około 2 000 euro). Dla średniej wielkości firm oferowane są pożyczki z gwarancją de minimis. Ponadto, średnie i duże firmy mogą otrzymać bezpośrednie dotacje finansowe w postaci obligacji z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Państwo Polskie nie tylko chroni gospodarkę przed skutkami kryzysu koronowego, ale także zapewnia wsparcie finansowe dla pracowników i zatrudnionych. Finansowana zostaje blisko połowa wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, których firmy musiały zostać zamknięte z powodu pandemii. Ci, którzy są zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych, otrzymują miesięczną premię w wysokości 2000 złotych (około 440 euro). Rząd planuje również zwiększenie zasiłku na opiekę nad dziećmi. Aby utrzymać funkcjonowanie gospodarki, wykwalifikowani specjaliści z zagranicy mogą z łatwością przedłużyć swoje zezwolenia na pobyt.

Tak wyglądają środki w praktyce – dwa przykłady

Wiele zakładów rzemieślniczych złożyło już wniosek o pożyczkę dla mikrofirm o wartości 5 000 złotych (około 2 000 euro). W przypadku dramatycznego spadku obrotów z powodu pandemii koronawirusa państwo finansuje 40 procent wynagrodzenia pracowniczego. Bieżące pożyczki na kapitał obrotowy można bezproblemowo przedłużyć. Przesunięcie w czasie opłaty podatków i należnych składek na ubezpieczenie społeczne czy też możliwość rozłożenia ich na raty jest również znaczącą ulgą dla wielu rzemieślników. Oprócz tego jako konsumenci są oni szczególnie chronieni przez państwo przed nadmiernym wzrostem cen i nieuczciwymi praktykami konkurencji w czasie kryzysu.

Tischler bei der Arbeit

Środki finansowe tarczy antykryzysowej zabezpieczają płynność wielu przedsiębiorstw rzemieślniczych. (Źródło: pixabay)

Ponadto, dla firm transportowych zostały uruchomione specjalne programy refinansowania umów leasingowych polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. Daje to spedytorom w trudnej sytuacji finansowej możliwość odroczenia rat leasingowych – podobnie jak podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – do momentu unormowania się sytuacji związanej z kryzysem koronowym. Jeśli z powodu kryzysu dojdzie do spadku przychodów firmy co najmniej 50 procent w porównaniu do ubiegłego roku 2019, mogą oni obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu o wysokość straty poniesionej w 2020 r. Również czas oczekiwania kierowców ciężarówek na granicach nie będzie liczony jako czas pracy.

Fuhrpark eines Transportunternehmens aus der Vogelperspektive

Firmy transportowe są szczególnie wspierane przez polski rząd w czasie kryzysu. (Źródło: unsplash)

Mają Państwo pytania lub chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o programach wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej? Prosimy o kontakt doradcami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE). Również jeżeli planują Państwo inwestycję w polskiej strefie przygranicznej, zespół KSSSE oferuje kompetentne i wszechstronne doradztwo w tym zakresie.

 


28 kwietnia 2020

Brandenburgia pomaga firmom w kryzysie Covid-19

Przerwane łańcuchy dostaw, brak zamówień, zbliżające się bankructwa: kryzys koronowy dotyka także firm z pogranicza polsko-niemieckiego. Dlatego kraj związkowy Brandenburgia oferuje pomoc dla dotkniętych kryzysem średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych w postaci doraźnych dotacji takich jak „Soforthilfe Corona Brandenburg”, a także odroczeń, pożyczek, poręczeń oraz ryczałtu.

Od początku kwietnia firmy z Brandenburgii zatrudniające do 100 pracowników mogą ubiegać się o jednorazową dotację z programu „Soforthilfe Corona Brandenburg”. Nie ma znaczenia, gdzie znajduje się główna siedziba. Ważne jest, aby firma posiadała zakład i prowadziła działalność w Brandenburgii oraz była zarejestrowana w niemieckim urzędzie skarbowym. Wysokość wsparcia finansowego zależy od liczby pracowników:

 • 1 do 5 zatrudnionych: do 9,000 Euro,
 • 6 do 15 zatrudnionych: do 15,000 Euro,
 • 16 do 50 zatrudnionych: do 30,000 Euro oraz
 • 51 do 100 zatrudnionych: do 60,000 Euro.

Wnioski składa się wyłącznie online do Banku Inwestycyjnego kraju związkowego Brandenburgia (ILB). Proces ten jest bardzo prosty: przedsiębiorcy pobierają formularz zgłoszeniowy i wypełniają go. Następnie, bez zbędnej biurokracji, wniosek wraz z dodatkowymi potwierdzeniami prowadzenia działalności (wyciąg z rejestru handlowego lub porównywalne dokumenty, dowód rejestracji działalności gospodarczej, kopia dowodu osobistego, dziennik płac) należy przesłać na adres soforthilfe-corona@ilb.de.

Schritte der Antragsstellung für finanzielle Zuschüsse aus dem Fördertopf

Proces składania wniosku o doraźną pomoc finansową w ramach programu „Soforthilfe Corona Brandenburg” (Źródło: ILB)

Dodatkowa pomoc finansowa dla firm brandenburskich

Oprócz dotacji bezpośrednich kraj związkowy Brandenburgia udziela przedsiębiorstwom regionalnym również ulg podatkowych. Urzędy skarbowe we Frankfurcie nad Odrą i Eisenhüttenstadt umożliwiają odroczenie podatku dochodowego (PIT), podatku od osób prawnych (CIT) oraz podatku VAT. Obydwie administracje miejskie oferują lokalnym firmom, które mają trudności z płatnością, również możliwość odroczenia podatku od działalności przemysłowej i handlowej oraz podatku od nieruchomości. Firmy, które istnieją od co najmniej trzech lat, mają prawo do funduszy z programu konsolidacji i ochrony lokalizacji ILB (Konsolidierungs- und Standortsicherungsprogramm – KoSta). Jeśli pomimo trudności finansowych planują Państwo inwestycję w czasie kryzysu, powinniście Państwo skorzystać z poręczenia na kredyty obrotowe Bürgschaftsbank Brandenburg.

Ponadto przedsiębiorstwa brandenburskie mogą ubiegać się o transgraniczną ulgę w wysokości 65 euro za nocleg w hotelach dla każdego polskiego pracownika dojeżdżającego do pracy, który decyduje się pozostać w Brandenburgii podczas trwania kryzysu. W ten sposób, specjaliści z Polski są w stanie obejść przepisy dotyczące obowiązkowej kwarantanny w swoim kraju i mogą nadal pracować we Wschodniej Brandenburgii.

Czy mają Państwo pytania dotyczące programów wsparcia dla firm brandenburskich? Prosimy o kontakt z polsko-niemiecką siecią biznesową. Doradcy Investor Center Ostbrandenburg (ICOB) oraz jednostki zarządzania gospodarczego miasta Eisenhüttenstadt chętnie udzielą porad telefonicznych oraz namiarów na odpowiednie osoby kontaktowe.

 


27 kwietnia 2020

Kryzys Covid-19: Pomoc dla firm w Polsce

Zerwane łańcuchy dostaw, brak zamówień, zbliżające się bankructwa: kryzys koronowy mocno uderza także w firmy w Polsce. Dlatego polski rząd zaostrza tarczę ochronną dla potrzebujących przedsiębiorstw. Na stronie internetowej Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE) znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat programów pomocowych:
http://www.kssse.pl/aktualnosci.php?go=1405
http://www.kssse.pl/aktualnosci.php?go=1416 
27 listopada 2019

Tak polsko niemiecka sieć gospodarcza zaprezentowała się na targach TransLogistica Poland

Dlaczego region wokół Frankfurtu n. Odrą, Słubic i Eisenhüttenstadt jest atrakcyjnym hubem logistycznym, w szczególności dla przedsiębiorstw z branży e-commerce? Na to pytanie odpowiedzieli członkowie polsko-niemieckiej sieci gospodarczej na początku listopada na wiodących polskich targach logistycznych TransLogistica Poland w Warszawie. Zainteresowane przedsiębiorstwa logistyczne mogły wyrobić sobie opinię o intermodalnej lokalizacji logistycznej przy stanowisku targowym, podczas referatów przedsiębiorców z regionu oraz w trakcie panelu eksperckiego.

Eksperci do spraw logistyki z Investor Center Ostbrandenburg GmbH, Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej KSSSE oraz Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji PICLIS) reprezentowali sieć gospodarczą podczas targów TransLogistica. Podczas rozmów na wspólnym stanowisku targowym kierowali oni uwagę gości, decydentów branży logistycznej z Polski i Europy Wschodniej, na region transgraniczny: połączenie polskiej i niemieckiej lokalizacji gospodarczej. Do zalet placówki po obu stronach Odry należą:

 • możliwości dofinansowania poprzez ulgi podatkowe w Polsce lub
 • bezpośrednie dofinansowania po niemieckiej stronie regionu (Brandenburgia Wschodnia)
 • dwujęzyczni specjaliści z logistyczno-gospodarczym know-how
 • nowoczesna intermodalna infrastruktura logistyczna
 • instytucjonalne opracowywanie kwestii celnych i związanych z obrotem towarów w międzynarodowym transporcie z jednego miejsca

Argumenty przedsiębiorstw za lokalizacją logistyczną

Co przemawia z perspektywy przedsiębiorcy za lokalizacją gospodarczą w polsko-niemieckim regionie gospodarczym? Tę kwestię omówili decydenci lokalnej branży logistycznej podczas zajmujących referatów. Monika Konsor-Fąferek, Marketing & Development Manager PCC Intermodal S.A., firmy świadczącej usługi logistyczne, widzi we Frankfurcie nad Odrą optymalny hub logistyczny do przeładunku towarów między Europą Wschodnią i Zachodnią oraz na Nowym Jedwabnym Szlaku. Dla Yun Fu, asystentki dyrektora w firmie MBB Logistics, decydującym czynnikiem dla polsko-niemieckiej podwójnej lokalizacji były warunki celnoprawne oraz dwujęzyczni specjaliści. Ten dostawca usług logistycznych wybudował w Słubicach centrum fulfillmentowe a we Frankfurcie nad Odrą centrum zwrotów.

Szczególnym punktem wspólnego wystąpienia na targach był panel ekspercki pod tytułem „Szanse i możliwości w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym – jedna silna gospodarka”. Członkowie instytucji wspierania gospodarki wraz z trzema przedsiębiorcami z regionu dyskutowali na temat obszernej oferty infrastruktury i usług dla przedsiębiorstw logistycznych we Frankfurcie nad Odrą, Słubicach i Eisenhüttenstadt. Udział wzięli

Teilnehmer des Expertenpanels auf der TransLogistica

Panel ekspercki podczas targów TransLogistica na temat szans i możliwości dla przedsiębiorstw logistycznych w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym, od lewej: Monika Konsor-Fąferek (PCC Intermodal S. A.) Yun Fu (MBB Logistics), Oliver Wissel (BNP Paribas), Prof. Wiesław Czyżowicz (Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji PICLIS), Krzysztof Kielec (Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna KSSSE) i Christopher Nüßlein (Investor Center Ostbrandenburg GmbH).(Źródło: ICOB GmbH)

Chciałbyś wybudować siedzibę swojej firmy logistycznej w polsko-niemieckim regionie gospodarczym? Skontaktuj się z siecią instytucji wspierania gospodarki. Partnerzy projektu i ich bezpłatne usługi doradcze są do twojej dyspozycji we wszystkich fazach osiedlania.

 

05 – 07 listopad 2019

Translogistica 2019 | Warszawa, Expo XXI

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie TransLogistica Poland to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką oraz dla producentów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju, a więc przedsiębiorstw korzystających lub poszukujących usług TSL.

Zapraszamy: Odwiedź nas 5 listopada 2019 r. podczas panelu dyskusyjnego „CROSS-BORDER LOGISTICS AND MULTIMODALITY IN THE GERMAN-POLISH BUSINESS REGION“ i zasięgnij informacji o rozwoju kompleksowej oferty usług i infrastruktury oraz przykładach dobrych praktyk w polsko-niemieckim regionie gospodarczym i lokalizacji logistycznej w kontekście transgranicznym.

Ponadto możecie nas i naszych partnerów KSSSE i PICLiS znaleźć na wspólnym stoisku „German-Polish Business Region“ w hali 1, stoisko B29.

Kiedy: 5.11-7.11.2019, codziennie od 9:00 do 18:00

Gdzie: EXPO XXI Warszawa, ulica Prądzyńskiego 12/14, hala 1, stoisko B29

Spotkajmy się na Forum dyskusyjnym oraz na naszym stoisku!

Dalsze informacje o targach: https://translogistica.pl/

 

17 wrzesień 2019

impreza networkingową „LOGISTYCZNE WYZWANIA I IDEE BIZNESOWE W DEBACIE”

Mamy zaszczyt tym oto zaproszeniem zwrócić Państwa uwagę na imprezę networkingową, która odbędzie się 17 września w Eisenhüttenstadt.
Miasto Eisenhüttenstadt wraz z Hafenbetriebsgesellschaft, swoją spółką infrastrukturalną dla portu śródlądowego w Eisenhüttenstadt, zapraszają od godziny 18:00 na regionalny networking między przeładowcami i logistykami, zatytułowany „LOGISTYCZNE WYZWANIA I IDEE BIZNESOWE W DEBACIE”. Oprócz merytorycznej debaty odnośnie rozwoju infrastruktury jako impulsu dla innowacyjnych idei biznesowych podjęty zostanie temat wyjątkowości Eisenhüttenstadt – Miasta Planowanego. W ramach pieszej wycieczki po mieście rozważony zostanie rozwój infrastruktury rozbudowie miasta związany z rozwojem gospodarczym.
Wydarzenie jest elementem polsko-niemieckiej współpracy sieci instytucji wspierania gospodarki. Zaangażowani partnerzy projektu chcą wyspecjalizować region jako transgraniczną lokalizację gospodarczą. Poprzez wymianę między gospodarką, nauką i organami zarządzania połączone zostaną mocne strony, kompetencje i potencjały.
Cieszymy się z Państwa aktywnego udziału w wydarzeniu w przyjemnej atmosferze. Udział jest bezpłatny. W celu rejestracji prosimy o użycie załączonego formularza bądź o potwierdzenie przybycia w krótkiej, nieformalnej wiadomości do pani Iriny Kania (kania@icob.de).

 


29 sierpnia 2019

Polsko-niemiecka sieć gospodarcza rozpoczyna wspólne wejście na rynek

Już od dwóch lat instytucje naukowe i wspierania gospodarki z Brandenburgii Wschodniej współpracują jako sieć, żeby wspólnie tworzyć nowe transgraniczne modele osiedleń gospodarczych i móc się prezentować jako wspólny transgraniczny obszar gospodarczy. Jedną ze wspólnie zdefiniowanych podczas warsztatów branży jest logistyka. Inicjatywa reklamuje polsko-niemiecki region przygraniczny wokół Frankfurtu nad Odrą, Eisenhüttenstadt i polskich Słubic u aktywnych transgranicznie przedsiębiorstw z branży e-commerce.

W polsko-niemieckiej sieci, wspieranej w ramach Programu EU Interreg, współpracuje obecnie sześciu partnerów projektu:

Dzięki dobranej mieszance ekspertów teorii i praktyki zarówno dotychczasowe doświadczenia po obu stronach Odry jak i istotne naukowe oceny stanowią podstawę dla następującej wspólnej reklamy lokalizacji. W oparciu o transgraniczną analizę SWOT stworzono różne modele osiedlania, podparte obliczeniami rentowności dla różnych sektorów. To, że partnerzy skoncentrowali się na branży e-commerce, nie wzięło się znikąd. Handel online od lat przezywa boom, tak samo w Polce i w Niemczech, jak i w reszcie Europy. 22 marca 2018 w życie weszło rozporządzenie w sprawie zniesienia geoblockingu i automatycznego przekierowania na strony krajowe w EU. Po sześciomiesięcznym okresie przejściowym zasady te powinny już być respektowane.

Mówią one, że wszyscy obywatele EU mogą na życzenie kupować towary oraz usługi z każdego kraju EU na tych samych warunkach a nie, jak np. w przypadku sklepów online, być przekierowywanym na strony producenta właściwe dla danego kraju, z innymi cenami. Komisja Europejska oczekuje, że ten środek zapewni nowe możliwości wzrostu i innowacji w celu promowania transgranicznego handlu elektronicznego w UE oraz w zapewni większą przejrzystość i ochronę konsumentów. Także innowacje technologiczne związane z Internetem rzeczy i przemysłem 4.0 mają duży potencjał wzrostu i innowacji dla struktur logistycznych w handlu elektronicznym. W szczególności sieć koncentruje się na atrakcyjnych warunkach ramowych regionu, aby zająć się konkretnymi operatorami towarów, dostaw, wystaw lub pośrednich magazynów.

Dobre powody dla lokalizacji logistycznej w regionie

Polsko-niemiecki obszar gospodarczy wokół miast Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt i Słubice jest optymalnym miejscem przeładunkowym ze względu na swoje wyjątkowe położenie geograficzne przy korytarzu sieci bazowej TEN-T Morze Północne-Morze Bałtyckie, przy nowym jedwabnym szlaku oraz miedzy metropoliami Berlin i Poznań. Przeładunki obsługuje wysokowydajna, trójmodalna infrastruktura logistyczna z terminalem TK Frankfurt (Oder), portem śródlądowym Eisenhüttenstadt, a także terminalem celnym w Świecku, obsługiwanym wspólnie przez niemieckie i polskie służby celne, których użytkowanie przynosi korzyści firmom z obu stron Odry. W bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów nadal dostępne są tereny przemysłowe i handlowe o potencjale rozwojowym w umiarkowanych cenach. Poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników z logistycznym know-how jest łatwiejsze dla firm we Frankfurcie nad Odrą, Eisenhüttenstadt i Słubicach niż tych w innych regionach. Kolejną unikalną cechą regionu są różne, ale wielorakie możliwości finansowania dla firm po stronie niemieckiej i polskiej. Firmy mogą na przykład wybierać między bezpośrednimi dotacjami na inwestycje a ulgami podatkowymi.

Deutsch-polnische Grenzregion Frankfurt(Oder)/Slubice

Położenie i infrastruktura transportowa sprawiają, że polsko-niemiecki region przygraniczny wokół miast Frankfurt nad Odrą / Eisenhüttenstadt i Słubice jest atrakcyjną lokalizacją logistyczną. (Foto: index Agentur GmbH).

Sieć postrzega siebie jako pierwszy punkt kontaktowy dla zainteresowanych i oferuje firmom każdej wielkości kompleksowe usługi doradcze na wszystkich etapach osiedlania. Kompetentne, wielojęzyczne osoby kontaktowe tworzą oferty dostosowane do konkretnych potrzeb, towarzyszą zainteresowanym w odwiedzaniu odpowiednich nieruchomości, koordynują spotkania z urzędami i doradzają w sprawie możliwości finansowania.

 


16 października 2018

Polsko-niemiecka współpraca w trasie

4 października 2018 w Zielonej Górze odbyło się Wydarzenie Roczne programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska. Celem Wydarzenia było zaprezentowanie efektów projektów realizowanych w ramach programu oraz szerzenie wiedzy na ich temat wśród mieszkańców regionu przygranicznego Brandenburgia-Polska.

Beneficjenci mieli możliwość przedstawienia swoich projektów w ramach wystawy. Dla uczestników przygotowany został quiz, w ramach którego mogli oni wygrać nagrodę główną, poprzez odpowiadanie na różne pytania na poszczególnych stanowiskach i zbieranie naklejek. Różnorodne pytania, jak i samo wydarzenie szczególnie zaciekawiły uczniów, biorących w nim udział.

Projekt współpracy sieci instytucji wspierania gospodarki był reprezentowany przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSSE), Uniwersytet Europejski Viadrina (EUV) oraz Investor Center Ostbrandenburg (ICOB). Wszyscy przedstawiciele z radością zadawali gościom uprzednio przygotowane pytania oraz prezentowali różne oblicza branży logistycznej. KSSSE przygotowało w tym celu dodatkową atrakcję – zwiedzanie TIR-a, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem gości.

Całość atrakcji uwieńczona była ożywioną wymianą informacji z innymi beneficjentami projektu, przedstawicielami organów administracji, wspólnego sekretariatu oraz kontrolerów z art. 23.

 

Dr. Oliver Beck von Hella Aglaia Mobile Vision

Na gości z niecierpliwością czekają Paweł Rafalski z Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSSE) oraz Olga Filus z Investor Center Ostbrandenburg GmbH (ICOB). (Foto: ICOB GmbH)

Dr. Oliver Beck von Hella Aglaia Mobile Vision

Wielu zainteresowanych uczniów zasięgnęło informacji na temat polsko-niemieckiej współpracy i wzięło udział w quizie Interreg. (Foto: ICOB GmbH)