Cele

Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki w polsko-niemieckim obszarze gospodarczym za cel stawia sobie trwały wzrost gospodarczy w regionie. W centrum zainteresowania znajduje się transgraniczna oferta wsparcia rozwoju dla przedsiębiorców oraz tych, którzy chcą nimi zostać. Należy wspólnie stawiać czoła problemom, wyzwaniom i szansom.

Euroregion Pro Europa Viadrina znajduje się przy korytarzu sieci bazowej TEN-T Morze Północne-Bałtyk, w bezpośredniej bliskości ważnych lokalizacji gospodarczych. Miasta Frankfurt nad Odrą i Eisenhüttenstadt tworzą wspólnie Regionalne Centrum Wzrostu (Regionaler Wachstumskern – RWK), zaś miasto Słubice jest częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zarówno Frankfurt nad Odrą jak i Słubice są świadome tego, że ścisła współpraca jest konieczna do wzmocnienia swojej konkurencyjności w skali międzynarodowej. Oba miasta już rozpoczęły zwiększanie atrakcyjności regionu poprzez kooperację i wspólne projekty w dziedzinie edukacji, infrastruktury, zarządzania i marketingu. Wypracowanie wspólnej marki jest tutaj elementem podstawowym

Ścisła i długotrwała współpraca jest możliwa dzięki:

  • Rozwijaniu i promowaniu trwałych modeli transgranicznego zasiedlania regionu przez przedsiębiorstwa oraz nowych transgranicznych sieci przedsiębiorstw
  • Korzystnemu położeniu przy korytarzu sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk
  • Opracowaniu modeli gospodarki dla długotrwałej współpracy w dziedzinie transgranicznej polityki osiedlania w oparciu o logistykę jako działalność kluczową, które mogłyby zostać zastosowane także w innych regionach przygranicznych

To właśnie tutaj niemiecki region stołeczny spotyka się z największą i najdynamiczniej rozwijającą się specjalną strefą ekonomiczna Polski. Przedsiębiorczość, swobodny przepływ pracowników, innowacja i nauka oraz obszary rozwojowe, natura i turystyka to tylko niektóre z zalet polsko-niemieckiego regionu gospodarczego. Razem z nami kształtuj region w międzynarodowym i szybko rozwijającym się środowisku!

Serdecznie witamy!