Tomasz Ciszewicz, Burmistrz Gminy Słubice

Słubice i Frankfurt nad Odrą są europejskim dwumiastem. Jest dla nas oczywiste, że chcemy jak najlepiej wykorzystać posiadane zasoby dla zrównoważonego rozwoju całego regionu!

logo_ffo_slu