Frank Balzer, Burmistrz Miasta Eisenhüttenstadt

Projektem tym chcemy zintensyfikować i transgranicznie rozszerzyć nasze kooperacje regionalne, np. w ramach Regionalnego Centrum Wzrostu Frankfurt n. Odrą/Eisenhüttenstadt.

logo_eh