Andrzej Kail, Dyrektor Działu Marketingu, Kostrzyńsko-Słubicka SSE

Wspólna promocja jest w tej formie unikalna. Chcemy się od siebie wzajemnie uczyć i dzięki przyciągnięciu wzmożonego zainteresowania naszym regionem osiągnąć korzyści dla wszystkich.

logo_kssse